1. Ống nối tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều dài

 

Ống: 15 cm

AMB-11131501

2. Ống nối không tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều dài

 

Ống: 15 cm

AMB-01131501