Tim mạch can thiệp

Hệ thống Stent Mạch Vành Phủ Thuốc Sirolimus – VSTENT

Cấu trúc khung stent độc đáo giúp tăng độ bền, độ linh hoạt và giúp bao phủ lòng mạch tốt.

Hệ Thống Stent Mạch Vành Phủ Thuốc – XPLOSION+

Sirolimus - loại thuốc đã được FDA công nhận. Độ linh hoạt cao dựa trên thiết kế mở với 3 kết nối trên mỗi phân đoạn

Bóng Nong Mạch Vành Không Đáp Ứng – NOTRIX

Được thiết kế dành cho những ca can thiệp mạch vành phức tạp và những thủ thuật sau khi đặt stent.
Thân xa được cấu tạo từ Pebax/Nylon với lớp phủ SiLX2 tạo cảm giác tiếp xúc tốt.

Bóng Nong Mạch Vành Bán Đáp Ứng – LISTON

Biên dạng đầu xa & phần thân nhỏ gọn - 0.017" (0.43 mm)

  • 1
  • 2