Cơ cấu tổ chức

Xuân Vy luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công và phát triển trong tương lai của Công ty. Lực lượng lao động của hiện tại khoảng gần 200 nhân viên. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là những kỹ sư tài năng, những người trẻ trung, nhiệt huyết; giỏi về chuyên môn, tận tình với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh làm nền tảng cho sự phát triển.

Sơ đồ tổ chức