Săng phẫu thuật

Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 4 Lỗ MELISA

Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 4 Lỗ MELISA sử dụng trong các ca chụp mạch vành, thông tim can thiệp.

Bộ săng (khăn) chụp mạch vành 3 Lỗ MELISA

Bộ săng (khăn) chụp mạch vành MELISA sử dụng trong các ca chụp mạch vành, thông tim can thiệp.