Thư viện video

Hội nghị tim mạch đà nẵng 2019

USM Healthcare vinh dự được đồng hành cùng Hội nghị Tim mạch học can thiệp toàn quốc lần thứ VI với vai trò là nhà tài trợ kim cương được tổ chức ngày 07/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, TP. Đà Nẵng. Thông qua hội nghị này, USM Healthcare muốn giới thiệu thương hiệu VSTENT … Continue reading