Phụ kiện tim mạch

Van Cầm Máu Loại Trượt USM SM

Van Cầm Máu Loại Trượt được thiết kế để duy trì việc cầm máu trong suốt quá trình can thiệp, giúp hạn chế mất máu và tạo ra một lối vào trơn tru

  • 1
  • 2