Loại không tiệt trùng

Loại tiệt trùng

Trẻ em AMB-01202200 AMB-11202200
Trẻ sơ sinh AMB-01202300 AMB-11202300