1. Ống nối tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

 

Ống: 15 cm

AMB-11111501

2. Ống nối không tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

 

Ống: 15 cm

AMB-01111501